Akt 10

Drzeworyt barwny na papierze, rok 2010. Wymiary ok. 45x65cm.
Woodcut on paper, 2010. Dimension 45 x 65cm.