Akt 10

Drzeworyt barwny na papierze, rok 2010.
Wymiary ok. 45x65cm.