Las 10

Linoryt barwny na papierze, rok 2022.
Wymiary ok. 40×60 cm. Wymiary arkusza 50X70 cm.

Linocut on paper, 2022.
Dimension ok. 40×60 cm. Dimension of paper sheet 50X70 cm.