Pasza Y

Unikat. Linoryt barwny na papierze, rok 2021.
Wymiary ok. 40×40 cm.