Pasza Z

Linoryt na papierze, rok 2021.
Wymiary ok. 40×40 cm.