Pasza

Linoryt barwny na papierze, rok 2021.
Wymiary ok. 40×40 cm.

Linocut on paper, 2021.
Dimension ok. 40×40 cm.