Seks fingre

Sitodruk barwny na papierze, rok 2019.
Wymiary 29,7 × 42 cm.